• Tisková zpráva

   

  E-cigarety bude možné používat v restauracích a barech i po 31. květnu 2017 Dne 31. května 2017 vstoupí v platnost tzv. „protikuřácký zákon“, který mimo jiné zakáže kouření ve všech typech restaurací a barů. Tento zákaz se však nevztahuje na elektronické cigarety, které jsou v restauracích i nadále povoleny. „Jsme rádi, že stát pochopil, že je zásadní rozdíl mezi klasickými cigaretami a elektronickou cigaretou. Platná verze zákona proto počítá s tím, že lidé mohou v barech a restauracích užívat e-cigaretu bez omezení“, uvádí k novému zákonu prezident Komory Robert Hrdlička.


  Elektronická cigareta je zařízením, v němž se pomocí elektrického proudu odpařuje tekutina, která
  může a nemusí obsahovat nikotin. Zákon má za cíl omezit kouření, tedy spalování tabáku. E-cigareta
  funguje na principu zahřívání, proto je logické, že je ze zákazu vyjmuta. Podle mnoha odborných studií
  z celého světa je zřejmé, že pro uživatele představuje pouze minimální zdravotní riziko a je
  neporovnatelně méně škodlivá než klasická cigareta. „
  V elektronických cigaretách nic nehoří a nevzniká
  v nich kouř. Zdravotní riziko je zanedbatelné nebo žádné
  “, sdělila k tématu prof. Eva Králíková a dodala:
  a ani pasivní kouření u e-cigaret není důvodem k obavám“. To je klíčové zejména proto, že ochrana
  hostů i personálu v restauračních zařízeních byla hlavním argumentem zastánců zákazu kouření.
  Právě fakt, že v elektronických cigaretách nedochází k procesu hoření a neuvolňují se nebezpečné
  chemické látky zásadně škodlivé lidskému zdraví, nakonec vedl k této verzi zákona. Jde o nástroj
  takzvaného principu snížené škodlivosti. Ten předpokládá, že stát by měl vytvořit lepší podmínky pro
  ty výrobky, které pro kuřáky představují méně škodlivou alternativu klasickému kouření. Robert
  Hrdlička k tomu uvádí: „
  Věřím, že se elektronické cigarety mohou stát pro mnoho současných kuřáků
  vhodnou alternativou. Je dobře, že se jejich postavení v novém zákoně zlepšilo
  “.
  Zákaz používat elektronické cigarety nicméně nově platí například na letištích, v dopravních
  prostředcích a čekárnách, na sportovištích, ve školách a ve všech veřejných budovách. Konkrétně to
  definuje §8 zákona 65/2017 Sb., který přesně vymezuje prostory, v nich je zakázáno kouřit a případně
  i užívat elektronické cigarety. Kontrolu, zda se zákaz kouření či užívání elektronických cigaret dodržuje,
  provádějí krajské hygienické stanice, Policie ČR a případně i obecní policie. „
  Částečné omezení užívání
  elektronických cigaret bereme jako určitý kompromis
  “, uzavírá Robert Hrdlička.

  V Praze, 11. 4. 2017

  Antonín Berdych

  Zástupce KELK pro vnější vztahy
  antonin.berdych@kelk.cz

Kdo jsme?

Jsme dobrovolné sdružení  prodejců elektronických cigaret a s nimi souvisejícího příslušenství. Naše sdružení si klade za cíl sjednotit výrobce, distributory a prodejce výrobků určených k tzv. e-kouření (elektronické cigarety a jiné inhalátory). Důležitou činností sdružení, která vyplývá ze stanov, je pravdivé informování veřejnosti o elektronickém kouření. Součástí naší práce je tak i pravidelné testování e-cigaret a jejich náplní, komunikace s legislativními orgány a v neposlední řadě podpora uživatelů e-cigaret.

Komentáře
Aktuality

Nahoru